Työn kulmakivet

Avoimuus ja yhteistyö

Työ diagnostisena eläinpatologina on mielekkäintä, kun yhteys lähettävään eläinlääkäriin on avoin ja kynnyksetön, pohjautuen molemminpuoliseen luottamukseen. Näin patologi voi varmistaa, että on ymmärtänyt näytteen esitiedot ja minkä varalta tutkimus on pyydetty. Vastaavasti patologi on tavoitettavissa, kun lausunto herättää lisäkysymyksiä. Tämä palaute ja yhteys lähettävään eläinlääkäriin luovat pohjan onnistuneelle yhteistyölle. FACIT järjestää myös asiakastapaamisia, joissa voidaan kasvotusten keskustella tapauksista. Tällöin kliinikko voi nähdä miltä näyte on kudostasolla näyttänyt ja mihin patologin tulkinta pohjautuu.

Diagnoosi etusijalla

Tärkein tavoite FACITin diagnostisessa työssä on diagnoosi, joka pohjautuu tutkittuun ajankohtaiseen tietoon ja joka auttaa kliinikkoa eteenpäin. Mikäli tulkinta leesioista on eriävä edellisten näytetulosten kanssa tai potilaan kliininen vointi todistaa diagnoosini vääräksi, FACIT jakaa näytteitään suomalaisten ja eurooppalaisten kollegojen kanssa päästäkseen luotettavaan lopputulokseen. FACITin käytössä on laaja valikoima erikoisvärjäyksiä eri diagnoosien varmistamiseksi ja tiettyjen kasvainten tarkemman ennusteen arviointia varten.

Tutkittua tietoa ja kokemus

Jatkuva ammatillinen jatkokoulutus on edellytys sille, että eläinpatologi pysyy European College of Veterinary Pathologists (ECVP) yhteisön diplomaattina, sertifioituneena eläinpatologina. FACIT:in näytteitä tulkitsee Pernilla Syrjä, ELL DiplECVP, joka myös toimii eläinpatologian kliinisenä opettajana Helsingin Yliopistossa. Jatkuva ammatillinen ja tieteellinen jatkokoulutus on pohja myös tälle työlle. FACIT:issa löydösten diagnoosi seuraa ECVP standardoitua termistöä ja tulkinta pyritään pohjaamaan julkaistuun tieteelliseen tietoon. Tämä lisäksi FACIT:in tulkinnan ja arvion pohjana on 20 vuoden kokemus eläinpatologisesta diagnostiikasta, kun näytteestä herää ajatus että tapaus poikkeaa tavanomaisesta.